Tập huấn công tác vệ sinh môi trường và phát khẩu trang chống dịch Corona lần 2

Vào ngày 17/02/2020 vừa qua Phòng Kỹ thuật Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Phú Yên chủ trì công tác tập huấn vệ sinh môi trường, tuyên truyền và phát khẩu trang phòng chống dịch virus corona lần 2 cho các công nhân tổ đội trực thuộc công ty.

Một số hình ảnh tại buổi tập huấn nêu cao tinh thần phục vụ cộng đồng và sẵn sàng đối phó với mọi hình huống do Virus Corona gây ra

Nguồn tin:  mtdtphuyen.vn