Vệ sinh công ích

Vệ sinh công ích

Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Phú Yên luôn tự hào là đơn vị thực hiện vệ sinh môi trường trên địa bàn Thành phố Tuy Hòa; mảng dịch vụ vệ sinh công ích mà Công ty đang thực hiện bao gồm các dịch vụ…

Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Phú Yên luôn tự hào là đơn vị thực hiện vệ sinh môi trường trên địa bàn Thành phố Tuy Hòa; mảng dịch vụ vệ sinh công ích mà Công ty đang thực hiện bao gồm các dịch vụ:

1. Dịch vụ vệ sinh đường phố: Quét, thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải đường phố xuyên suốt cả ngày lẫn đêm.

2. Cung cấp thùng rác, cộ rác phục vụ thu gom rác thải; Thu gom rác thải trực tiếp từ hộ kinh doanh, nhà hàng, khách sạn,…

3. Công tác duy trì vệ sinh, thu gom rác hẻm phố,…